• Tzipora Oriya

גופי איתינוגע,לא נוגע בבשר.

רשת גידי ועצמותיי

מייצבות אותי.

דמי מבקש תנופה עצמית גבוהה

עולה ויורדת כמזרקה,

לפי קצב וצבעים ידועים מראש

ומפתיעים כאחת.

אינני יכולה לתאר זאת במילים שכן

מנגינת הגוף הפנימית ושיחת האיברים בי

מתנגנת חדש

יודעת כל כך את עצמה.

גן העדן בתוכי נוכח ונושם.

בתוך ספיראלה רחבה אני מצויה

העולה ויורדת חליפות

ואני בתוכה

מבינה שמות רבים לחיבורים שביני לבינה.

אנחנו מחליפות רשמים של שברירי שנייה

ונוצרת

יצירת מופת בי.

ניסים תמיד מתרחשים.

דמי לעד סוער,

מבקש מנוחה,

בתנועה.

0 צפיות

© 2020 by Tzipora Oriya To-ToBe

Created by BestSite

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon